Bispegårdens historie

Bispegården var den katolske Roskildebiskops ejendom

og nævnes først i 1401, men er formentlig ældre.


Ved reformationen i 1536 kom Bispegården under kronen

og blev i 1539 "overdraget til Borgmestre, Raad og mening

Almue i Kallundborg at nyde til deres Raadstue".

Som sådan blev bygningen brugt til 1854, hvor den blev

taget ud af funktion og efterhånden forfaldt.


Siden 1917 har Bispegården været ejet af Kalundborg

Kommune og har været gennem flere istandsættelser,

sidst i 1978/81 hvor den blev indrettet til udstillingssted.


I dag rummer Bispegården derudover Byrådssal i den

vestlige ende med mødesal i kælderen.


Kalundborg Kunstforening begyndte beskedent i 1952

som et kunstudvalg i den lokale biblioteksforening, der

havde til huse på Ole Lunds Gård.


I 1965 overtog kommunen biblioteket og byggede nyt.

Biblioteksforeningen blev nedlagt, og "Kalundborg og

omegns Kunstforening" blev dannet og fortsatte som

selvstændig forening, der arrangerede udstillinger

forskellige steder i byen.


Da Kalundborg Kommune i 1981 etablerede Bispegården som

fast udstillingssted, blev kunstforeningen repræsenteret

i det kommunale udstillingsudvalg og forestod hvert år 2

selvstændige udstillinger.


Siden 2002 har Bispegården været hjemsted for Kalundborg

Kunstforening der efter aftale med Kalundborg Kommune

står for driften og udstillingerne.


Bispegården fotograferet ca. 1920

Bispegården fotograferet 2008