Bortlodning af kunstværker

Kalundborg Kunstforening

Kalundborg Kunstforening

bruger ikke cookies.

Bortlodning af kunstværker i forbindelse med

generalforsamling i Kalundborg Kunstforening

 

Bortlodningen af de indkøbte værker vil foregå som følger:

 

80% (ca.) af værkerne bortloddes blandt de medlemmer, der er tilstede på generalforsamlingen, og som har betalt kontingent for kalenderåret før, og de resterende ca. 20 % bort-loddes blandt alle, der var medlem i kalenderåret før.

 

Medlemmer, der har været medlem i kalenderåret før, og som møder op til generalforsamlingen vil få udleveret en nummereret seddel, der bruges til lodtrækningen. Ægtepar/samboende som begge er medlem og dermed har betalt ”par-kontingent” vil få to lodder.

 

Medlemmerne vælger værker i den rækkefølge, de bliver udtrukket.

 

Vinder man i første runde (i lodtrækning blandt de 80 % af værkerne), kan man ikke vinde i sidste runde – dog kan et par-medlem deltage, selv om ægtefællen/samboe­ren vandt i første runde.

 

Værker, der er vundet af ikke-tilstedeværende medlemmer, kan afhentes på Bispe­gården en nærmere fastsat dag og tid. Dagen fremgår af det brev, som tilsendes ef­ter generalforsamlingen og udleveringen foregår i den rækkefølge, som medlem­merne er udtrukket på generalforsamlingen.

 

Fx er det ved generalforsamlingen primo 2017, medlemmer fra 2016, der er med i lodtrækningen.